Pristatymas

Pirkimo – pardavimo taisyklės

BRILLIANT STYLE

INTERNETO PARDUOTUVĖS BRILLIANTSTYLE.EU PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS:

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – tai šios nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu BRILLIANTSTYLE.eu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Internetinė parduotuvė – BRILLIANTSTYLE.eu interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ar neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pardavėjas – BRILLIANT STYLE,  įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, internetinis adresas www.brilliantstyle.eu
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2. juridiniai asmenys.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Nepilnamečiams asmenims draudžiama jungtis prie Interneto parduotuvės, užsiregistruoti Internetinės parduotuvės sistemoje arba įsigyti prekių Internetinėje parduotuvėje.
2.5. Pirkėjas gali užsisakyti prekes bet kuriuo paros metu.
2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 valandas nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti apie tai Pardavėją.
4.5. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
4.6. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už tokias prekes sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už tokias prekes.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje internetiniu adresu brilliantstyle.eu pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia aktyvią nuorodą „Užsakyti“.
7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje ne ilgiau kaip savaitė. Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys yra skirti tik prekės/-Ių pristatymo tikslo įgyvendinimui ir yra nerenkami, nerūšiuojami, trečioms šalims neperduodami/nesiunčiami. Jūsų Privatūs Duomenys Saugomi Tik Savaitę, Kol Pristatomos Prekės Jums Į Namus, Vėliau Jūsų Duomenys Yra Ištrinami Iš Mūsų Internetinės Svetainės Duomenų Bazės.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės(ių) kainą sudaro:
8.1.1. Pirkėjo užsakytų prekių kainų suma;
8.1.2. Pristatymo išlaidos.
8.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. ATSISKAITYMAS PER SAUGIĄ MOKĖJIMO SISTEMĄ PAYSERA.LT – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi turėti prieigą prie savo banko sąskaitos internetu (internetinė bankininkystė). Pinigus Pirkėjas perveda į Brilliant Style el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą PAYSERA sistemoje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka Paysera.lt ir atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo per PaySera.lt paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
8.2.2. ATSISKAITYMAS PER SAUGIĄ MOKĖJIMO SISTEMĄ PAYPAL – apsipirksite neatskleisdami savo asmeninės ir finansinės informacijos. Greičiau apmokėti už prekes – jums tereikės įvesti savo elektroninio pašto adresą, registruotą „PayPal“ sistemoje bei slaptažodį ir pinigai bus išsiųsti.

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus, nuolaidas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.
9.3. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.
9.4. Pasikeitus užsakytos prekės kainai Pirkėjui taikoma užsakymo metu galiojusi kaina.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjui užsakant prekes Internetinėje parduotuvėje jis pasirenka pristatymo būdą. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje, ES šalyse. Dėl pristatymo į kitas šalis Pirkėjas gali kreiptis el. paštu info@brilliantstyle.eu10.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų arba alternatyvių prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas padarytas ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių. Negalėdamas pristatyti prekių Pirkėjo nurodytu laiku, Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant susisiekia su Pirkėju dėl su prekių pristatymu susijusių klausimų išsprendimo.
10.5. Jeigu prekė nėra pristatoma dėl Pirkėjo ar jo nurodyto asmens kaltės arba dėl nuo jų priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, Pirkėjas netinkamai nurodė prekių pristatymo vietą arba Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo nėra randamas), prekės pakartotinai nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pageidauja pakartotinio siuntimo, už kurį yra taikomas papildomas mokestis.
10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą. Pirkėjas užsakymo formoje turi teisę išreikšti pageidavimą gauti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį). Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) įmonės vardu, užsakymo formoje turi pateikti įmonės rekvizitus.
10.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (kurjeriui), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.
10.8. Pirkėjas, prekių priėmimo metu pastebėjęs, kad siuntoje yra netinkamas prekių kiekis ar pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, privalo prekių pristatymo metu apie tai informuoti Pardavėją ar jo įgaliotą prekes pristatantį asmenį. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir grąžina jas kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį nurodo sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje brilliantstyle.eu.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

14. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslais. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą,  vykdant kitus iš Pirkimo pardavimo sutarties kylančius įpareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys yra skirti tik prekės/-Ių pristatymo tikslo įgyvendinimui ir yra nerenkami, nerūšiuojami, trečioms šalims neperduodami/nesiunčiami. Jūsų Privatūs Duomenys Saugomi Tik Savaitę, Kol Pristatomos Prekės Jums Į Namus, Vėliau Jūsų Duomenys Yra Ištrinami Iš Mūsų Internetinės Svetainės Duomenų Bazės.14.2. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 14.1 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
14.3. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
14.3.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.
14.4. Užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų paminėtus jo asmens duomenis.
14.5. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu.
14.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
14.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
15.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su bet kokiais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti Pardavėjo internetiniame tinklalapyje. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
15.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.15.4. Papuošalai priklauso prie Negrąžinamų prekių (17,12 punktas. Sąrašas yra pateikiamas nutarime DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ). Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato sąrašą prekių, kurios, būdamos kokybiškos, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. NUTARIMAS DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Siuntas išsiunčiame nuo pirmadienio iki penktadienio 10.00–19.00 val. Valstybinių švenčių dienomis nedirbame.

Prekių pristatymas vykdomas naudojantis AB „Lietuvos paštas”, LP Express ir UPS paslaugomis ir jų pristatymo taisyklėse numatytais terminais.Registruota pašto korespondencijos siunta: Nepirmenybinė siunta – 1 EUR (pristatoma per 2-3 d.) ; Pirmenybinė siunta – 1,5 EUR. (pristatoma per 1-2 d.);Kurjerių tarnyba – 4-6 EUR (priklauso ar darbo dieną, ar savaitgalį pristatoma siunta, pristatoma per 1-2 d).

16. Klientų aptarnavimas

Siuntas išsiunčiame nuo pirmadienio iki penktadienio 10.00–19.00 val. Valstybinių švenčių dienomis nedirbame.Prekių pristatymas vykdomas naudojantis AB „Lietuvos paštas”, LP Express ir UPS paslaugomis ir jų pristatymo taisyklėse numatytais terminais.Registruota pašto korespondencijos siunta: Nepirmenybinė siunta – 1 EUR (pristatoma per 2-3 d.) ; Pirmenybinė siunta – 1,5 EUR. (pristatoma per 1-2 d.);Kurjerių tarnyba – 4-6 EUR (priklauso ar darbo dieną, ar savaitgalį pristatoma siunta, pristatoma per 1-2 d).

17. Užsakymai

Susisiekite su mūsų draugiška klientų aptarnavimo komanda, kad pateiktumėte užsakymą, arba prisijunkite prie savo Virtualiojo biuro ir pateikite užsakymą internetu.

18. Kontaktai ir atsiskaitymas

Apmokėti už prekę galite į Banko sąskaitas, kurios Jums atsiunčiamos e-paštu užsisakius prekę arba saugiomis Stripe, Paysera ir Paypal mokėjimo sistemomis. NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 770567nuo 2016-07-29 vykdoma individuali veikla:321200(kodas pagal EVRK 2 red.)Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba.

tel.: 869915991

info@brilliantstyle.eu

Jūsų BRILLIANTSTYLE.EU